1. Bạn phải đọc,tìm hiểu thêm thông tin về lĩnh vực đang nghiên cứu.

Khi đọc nhiều hơn sẽ hình thành nhiều ý tưởng để phát triển nội dung hơn. Cũng chính vì thế, ngôn ngữ của bạn cũng sẽ được tăng lên và cải thiện một cách rõ rệt. Ngày càng ngày, phong cách viết sẽ được cải thiện nhờ được tiếp thu những ý tưởng mới.

2.Phân tích câu

Nếu bạn chỉ đọc không thôi là vẫn chưa đủ. Bạn cần phải phân tích các câu mà bạn đọc một cách chi tiết. Nhờ phân tích sẽ tạo cho các noron thần kinh hoạt động. Giống như có cơ bắp thì cần phải luyện tập thể hình.

3.Giải thích các đoạn

Khi chưa hiểu về vấn đề phải đào sâu để hiểu. Giải thích là một cách để bạn có thể thực hiện.

4.Bình luận đoạn văn

Một khi mà bạn đã hiểu nội dung của bài viết. Bình luận xem điều đó đúng hay sai. Nên hay không sẽ tạo ra một số ý tưởng mới để hoàn thiện nội dung của bạn sau này. 

5.Ghi lại nhật ký

Trong quá trình xây dựng nội dung. Bạn sẽ gặp những ý tưởng mới. Hãy ghi lại một câu xúc tích ngắn gọn. Nhờ đó, Bạn sẽ có một quyển nhật ký để lưu lại những gì bạn đã xem. Đồng thời, khi mà bạn sẽ theo sát được quá trình hoàn thiện của bạn. 
airplanemode_active