Đặt những mục tiêu nhỏ dễ dàng thực hiện.
Hãy biết nhận thức mọi thứ bạn có xung quanh bạn là đầy đủ cho bạn.
Hãy nỗ lực để hoàn thiện hơn những điểm mạnh bản thân.
Nếu như muốn nhiều hơn trong cuộc sống. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn.
Tối giản mọi thứ nhưng phải chi tiết và không được sơ sài

airplanemode_active