Đầu tiên bạn phải yêu thích, có niềm đam mê với công việc này. Khi đó, bạn sẽ luôn luôn nghĩ về nó. Các ý tưởng xây dựng nội dung sẽ xuất hiện liên tục mà không cần bạn phải nỗ lực nhiều lắm.

Luôn luôn học hỏi kinh nghiệm của những người đã thành công trong lĩnh vực.
Phân tích các trang mạng đã có nhiều lượt viếng thăm và đã trở nên phổ biến.
Giải thích các chữ mới mà chưa được biết đến hoặc mới được nghe lần đầu. Trong các câu tiếng Anh, các cậu thường được thay đổi để tạo ra nhiều nghĩa hiểu sâu hơn. Ví dụ đơn giản nhất là câu chào hỏi. Hi, hello, good morning, good night... Mỗi  một cách chào lại mang một ý nghĩa và sắc thái khác nhau cũng như được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Chính vì thế,  nếu như bạn gặp một từ nào mới hãy ghi lại và giải thích. Nó sẽ làm tăng nghĩa hiểu đối với  vốn từ của bạn.
Một số gợi ý nhỏ: hãy viết một số từ về từ nói như speak, say...
airplanemode_active