Miêu tả thuộc tính của danh từ
Tính từ đứng sau động từ to be để miêu tả những tính năng của một vật nào đó, một người nào đó
He is tall.
Anh ấy cao.
This flowers is very beautiful.
Những bông hoa này rất đẹp.
Tính từ cho chúng ta biết kích cỡ What size? tall, short
Màu sắc? What color? blue, red, white
Cảm giác? How something feels? hot
Số lượng? How many? one, two, five
How a noun looks? một danh từ trông như thế nào? scary, prety
Mùi vị? How something smells? fresh,
Hình dạng? How something shape? round, rectangle, square
Mùi vị? How something tastes? sweet, spicy
airplanemode_active