Cho dù bạn như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải trải qua các hoạt động này. Đó là các hoạt động hằng ngày. Bạn có thể làm nó nhanh, chậm, sớm hay muộn...
wake up thức dậy
wash your face rửa mặt
take a shower tắm vỏi hoa sen
dry your hair sấy tóc
brush your hair  chải tóc
eat breakfast ăn sáng
brush your teeth đánh răng
get dressed thay đồ
go to the bathroom đi vệ sinh
make your bed gấp chăn màn
 go to school đi học
study học bài
have lunch ăn trưa
come home về nhà
do your homework làm bài tập về nhà
have dinner ăn tối
take a bath đi tắm
go to sleep đi ngủ
Everything is not simple that you think. While you find new way to understand the other language better.

airplanemode_active