You just never have to learn too much,
One word, one day is that ok

Mỗi ngày bạn chỉ cần học và giải thích một câu thôi. Hãy chia nhỏ nó ra. Hãy hiểu nó thực sự. Điều đó đã là tốt lắm rồi. Hãy nghĩ kỹ mà xem. Những gì mà khan hiếm, cần phải kiếm tìm nhiều lần nhưng nó khiến cho bạn mất nhiều thời gian thì nó mới có ý nghĩa. Để nói về hàng hoá, hãy nghĩ về kim cương. Nó nhỏ thôi nhưng có giá trị đấy chứ.

Để nói về xã hội. Nếu bạn thực sự, thực sự hiểu một người còn khó chứ đừng nói một lúc hiểu nhiều người. Chính vì vậy, chia nhỏ nó ra, bạn sẽ đi nhanh hơn. Đồng thời, sự choáng ngợp sẽ không bao vây nổi tâm hồn, đè nặng lên tâm trí. Sự nản lòng không thể nào trỗi dậy được.
airplanemode_active