Khi bắt đầu học ngôn ngữ mới thì thường là bắt đầu bằng việc ghi chép. Sau đó, các bài kiểm tra đánh giá xem bạn đã thực sự hiểu ngôn ngữ đó hay chưa. Các phương pháp học tập sẽ giúp tăng cường khả năng đọc hiểu một cách nhanh chóng hơn. Trên thực tế, nó không phải là như vậy, bạn vẫn cần đến sự miệt mài và chăm chỉ.

Ghi lại 

Ghi chép lại những gì đã học được là một ví dụ để bộ não có thể tiếp nhận thông tin. Một khi mà bạn đã ghi lại thì bạn đã có thể nhớ được sơ bộ về nội dung mà bạn đang học hỏi. Một cái nhìn lướt qua không thể kịp thời cho bộ não ghi nhận. Khi ghi chép lại có nghĩ là bạn đã sử dụng những ngôn ngữ mới đó. 

Giải thích

Ghi lại vẫn là chư đủ để có thể hiểu được nội dung mà ngôn ngữ đề cập đến. Bước tiếp theo là bạn nên giải thích. Đặt câu hỏi cho những nội dung khó hiểu. Khi bộ não có sự tư duy thì lúc đó nó mới thực sự hoạt động và sẽ sẵn sàng hoạt động trong các hoàn cảnh khác nhau.

Tập trung vào các khái niệm

Sự rộng lớn của thông tin khiến bạn trở nên choáng ngợp. Học ngôn ngữ mới bao giờ cũng sẽ bắt đầu bằng học nói, từ, ngữ, câu, đoạn văn để giúp hiểu toàn bộ vấn đề. Giao tiếp với mọi người trở nên dễ dàng hơn. Không nằm ngoài tạo ra một hội thoại có sức cuốn hút. Tuy vậy, để có thể nói đúng ngôn ngữ thì không đơn giản. Sự thiếu về ngôn từ, ngữ pháp lủng củng có thể gây ra một sự sai lầm trong nhận thức của người bản ngữ. 
Giải thích các cách hình thành câu, các khải niệm ngữ pháp, nghiên cứu các ví dụ một cách chuyên sâu tăng cường khả năng hiểu biết. Trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, các từ ngữ cũng sẽ được sử dụng một cách chuyên môn hơn. Nếu hiểu được vấn đề này, ghi chép lại những ý hiểu trong  các lĩnh vực chuyên môn sẽ rất có ích. 

Tóm lại

Đây là phương pháp học tập tiếng Anh số 12, nó có thể lặp lại những ý tưởng ban đầu. Mặc dù vậy, nếu theo sát các tiến trình, bạn có thể nhận thấy rằng nó đã cải thiện những ý tưởng ban đầu để hoàn thiện hơn. Đó được gọi là nhật ký của sự hoàn thiện. Tìm kiếm một phương pháp học sẽ không tốt bằng việc bạn học, ghi lại nhật ký về việc học của mình.
airplanemode_active