1. Sắp xếp một danh sách

Thông thường, khi mà nghe đến cụm từ sắp xếp thì ta thường liên tưởng đến công việc cụ thể là trong excel. Sắp xếp các dữ liệu theo một trật tự nhất định. Trong công việc cũng giống như vậy, các hoạt động trong năm cũng cần thiết phải có một bản danh sách và sắp xếp theo một trật tự quan trọng, cần thiết.

2. Chỉnh sửa những thứ sẵn có

Bạn nên cài đặt tâm trí của bạn cho điều này. Tất cả mọi cái sinh ra đều không hoàn hảo, khi mà nó đang trở nên phức tạp thì đừng làm cho nó phức tạp hơn. Hãy dừng lại trước khi nó trở thành một đống lộn xộn và bạn không thể sắp xếp được. Chính vì như vậy, bước đầu tiên trong sự đơn giản là sự sắp xếp lại những điều đã có và không thêm thắt những công việc hoạt động mới. Giữ cho đầu óc không tạo ra nhu cầu mới. Nâng cao những nhu cầu, tiêu chuẩn hiện tại làm cho cuộc sống trở nên hoàn hảo hơn. 

3. Loại bỏ sự không cần thiết

Hiện tại, nếu bạn ôm đồm quá nhiều thứ. Hãy loại bỏ nó ngay lập tức. Bạn đang có dự định mua thêm một bộ quần áo mới hãy tìm cách cho đi những bộ quần áo cũ. Nếu bạn định sắm sửa một cái gì đó mới mẻ hơn thì cũng hãy cho đi những cái mà chắc có lẽ bạn ít khi sử dụng hoặc chẳng bao giờ đụng đến nữa. Cho đi là cách tốt nhất để loại bỏ sự không cần thiết.

4. Tập trung vào chuyên môn

Nếu không tập trung thì có thể bạn sẽ bị lẫn vào linh tinh trong nhiều thứ khác nhau. Chắc hẳn bạn cũng sẽ không thể nào làm tốt được tất cả mọi việc. Khi tập trung vào một việc thì tất cả các tâm trí của bạn sẽ được dồn vào đó. Tất cả những kỹ năng mới mà bạn có thể học được cũng thúc đẩy hành vi và tạo ra được sự hiệu quả. Từ khóa là rất quan trọng. Bạn phải định nghĩa được chuyên môn cùng với những hành động cụ thể để thực hiện.

5. Không mở rộng phạm vi mà đào sâu vào lĩnh vực.

Đối với những bài viết đã sẵn có, tốt nhất là bạn không nên mở rộng thêm các phạm vi. Khi mở rộng ra các phạm vi, bạn rất khó để kiểm soát các chuẩn mực. Đào sâu vào các lý thuyết hiện có, phân tích nó thành những nội dung cụ thể nhỏ hơn thì sẽ tốt hơn.
airplanemode_active