Những cụm động từ dùng trong gọi điện thoại

airplanemode_active