Thay đổi cuộc sống
Điều đó là đương nhiên phải làm. Để kiếm thêm thu nhập thì đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, dựa trên giá trị của cuộc sống.
Tận hưởng sự hiểu biết
Khi học sẽ tìm ra cách mới để giải quyết một vấn đề. Nhu cầu học thực sự là một thử thách. Cách mà giảng viên dạy là trong môn học. Rất khác với thực tế. Mặc dù là như vậy thì ít ra nếu để tâm. Mọi thứ sẽ rất thú vị.
Được làm điều yêu thích
Sự phát triển bản thân cần dựa trên niềm đam mê. Hãy nhớ lại cảm xúc mà mới bước vào trường đại học. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Giấc mơ Việt Nam chỉ đơn giản như vậy. Hãy học theo giấc mơ Mỹ. Đó là bước chân đầu tiên để đóng góp cho xã hội và đất nước.

airplanemode_active