Cuộc sống vốn dĩ khó khăn rồi, bạn đừng làm tăng thêm nữa. Với những vấn đề về thu nhập, gia đình, sở thích, việc làm... Hằng ngày, bạn luôn giải quyết các hoạt động đó. Có lúc nó thực sự dễ dàng. Đôi khi thì lại thật khó khăn. Thay đổi hành vi trong mỗi hoạt động giúp bạn trở nên tốt hơn. 

Chia nhỏ hoạt động sống để thay đổi. Bắt đầu từ trong suy nghĩ. Điều này có nghĩa là cải thiện tư duy trước khi hành động. Viết ra những ý tưởng theo sau sự đánh giá khách quan. Một cái nhìn rõ ràng khiến sự chủ động trở nên chắc chắn.

Một hành vi tạo thói quen mới tạo một trải nghiệm mới. Trải nghiệm này tốt bởi vì sự chủ động trước đó đã được tạo ra. Chính vì những đánh giá của hoạt động sẽ giúp tâm trí thoải mái.

Chủ động phòng tránh các hoạt động xấu. Có những thói quen cố hữu trong tâm trí khiến cho thay đổi sang hành vi tốt bị cản trở. Hành động theo thói quen xấu này sẽ diễn ra. Hành vi mới thay thế sẽ không được thực hiện. Quyết tâm cam kết xóa bỏ hành vi cũ rất quan trọng. Việc thực hiện xóa cái cũ hoàn toàn và không thể khôi phục lại bằng cách thay thế vào khoảng thời gian đó một hành vi tốt đẹp.
Tất cả đơn giản là thay đổi từng ngày từng bước các hoạt động nhỏ được nối tiếp nhau liên tục sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống. Bước đầu tiên cần phải làm là tin tưởng thực hiện dứt khoát.

airplanemode_active