Trong khi sử dụng excel, điều đầu tiên cần phải làm là hiểu hết thuộc tính thì bạn mới có thể sử dụng một cách hiệu quả được.

Nhìn vào Ribbon sẽ thấy rằng các thuộc tính được chia thành các nhóm khác nhau. Như thuộc tính trên đây dùng để sao chép và dán.
Copy: sao chép văn bản nhưng không làm mất đi giá trị ở ô hiện tại
Cut: cắt văn bản ở ô hiện tại và dán vào vị trí khác.

Nhóm font dùng để hiệu chỉnh về định dạng chữ in đậm, loại phông chữ, kích cỡ phông chữ, nền phông chữ, màu sắc và đường viền.

- Điều chỉnh căn lề cho các giá trị ở bên trong ô.
- Gộp các ô vào làm một ô lớn.
- Bỏ gộp các ô

Định dạng giá trị trong ô thuộc loại số, ký tự, ngày tháng, kế toán ....


Định dạng các phong cách của ô. Nhóm thuộc tính này rất hay và sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong các bài viết sau.
Thêm bớt ô và điều chỉnh độ dài cao của ô.
Chỉnh sửa các ô, lọc và xóa các giá trị ô
airplanemode_active