Cụm từ
love unconditionally.
yêu vô điều kiện.
Câu
He is boring.
Anh ta chán nản.
Do your ears hang low?
Có phải tai của bạn bị cụp xuống không?
Từ
Like: thích
Hot: nóng
Cold: lạnh

airplanemode_active