Hãy nghĩ về cách mà một đứa trẻ tương tác với bố mẹ và bạn có thể hiểu tại sao ngôn ngữ có thể dễ dàng được học hỏi nhanh chóng đến như vậy. Khi đói mà lúc sinh ra đời thì đứa trẻ chỉ biết khóc mà thôi (cry) để đòi ăn (eat). Bố mẹ cũng muốn chúng gọi họ (them) để yêu cầu một điều gì đó. Cũng với ý tưởng là dạy cho con cái của họ có thể nói (speak) được. Những từ đầu tiên đó (the first words) được bố mẹ chúng (their parents) dạy (teach) cho chúng.

Khi mà lớn hơn một chút. Các bố, mẹ đều cho chúng ăn những đồ ăn mới. Và chính những tên gọi của đồ ăn này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho đứa trẻ (child) có thể nhớ được từ vựng đó (that vocabulary) và liên hệ với hình ảnh (picture) mà chúng nhìn (see) thấy. Ban đầu chúng chỉ nói được những từ đơn giản như eat, drink, smell, see, hot, cold, cool, warm... dần dần, ngôn ngữ sẽ được bổ sung và tạo ra thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ, I'm hungry.

Lớn hơn, bố mẹ sẽ dạy cho chúng phép lịch sự. Các câu mà có yêu cầu hoặc trao đổi thông tin (information) sẽ giúp cho chúng có nhiều từ ngữ hơn trong cuộc sống để giao tiếp (communication). Ví dụ, can I eat this apple?.

Bài học rút ra ở đây là gì? What do you learn from this lesson? Bạn sẽ học một cách rất đơn giản như là một từ để nhớ. Bạn cũng có thể đặt câu đơn giản với từ đó. Đừng sợ rằng bạn sẽ viết sai. Điều quan trọng là bạn có vốn từ vựng để sử dụng một cách nhanh chóng (immediately).
airplanemode_active