Nếu bạn đã từng đầu tư cổ phiếu ( stocks ) ở Việt Nam thì đầu tư trên thế giới còn có nhiều điều thú vị hơn. Hiện tại, đầu tư cá nhân ra ngoài biên giới không còn là việc quá khó khăn nữa. Có lẽ bạn đã từng phải vượt qua rất nhiều rào cản để có thể đầu tư trên thị trường thế giới.

Vậy để đầu tư trên thị trường thế giới cần những gì?

1. Bạn cần phải có một tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.

- Tài khoản này dùng để đăng ký khi chuyển tiền về Việt Nam
- Bạn cũng cần phải làm một thẻ giao dịch quốc tế như là Visa hay Mastercard.

2. Đăng ký tài khoản trên Etoro để giao dịch

Tôi rất thích giao dịch trên mạng này vì nếu như bạn không có hiểu biết về đầu tư thì bạn cũng có thể kiếm được thu nhập trên thị trường tài chính khi bạn copy những người giao dịch thành công.

Nếu như bạn chưa muốn kiếm lợi nhuận thật thì bạn có thể thực tập trên tài khoản ảo với 100.000USD sẵn có.

Bạn có thể đăng ký một cách dễ dàng theo liên kết dưới đây.

airplanemode_active