Nếu như bạn có thể nhìn ra điểm số 1. Bạn sẽ mở một Long Position. Giá được tích lũy với stochastic đi xuống đến gần quá bán nhưng giá không giảm nhiều.

Ở điểm số 2 khi mà bạn không chờ một tín hiệu xác nhận thì bạn sẽ không thu được lợi nhuận tối đa cho vị trí short.

Chỉ số Pmi của Nhật hôm nay chạm mức 52.4 so với 51.9 cao hơn tháng trước chỉ làm cho tỉ giá USDJPY không tăng lên nữa chứ không có tác động giảm.

Cần phải có một số nhân tố mới.

Để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hãy học hỏi. Mở tài khoản http://etoro.tw/2eh4oe5

airplanemode_active