Trong việc học ngôn ngữ tiếng Anh thì học từ là một quá trình khá khó khăn. Có rất nhiều ý tưởng để học từ, nhưng có lẽ, học từ gốc nguyên bản có thể là một cách dễ dàng hơn để nhớ từ mới.

Xét một ví dụ về từ access, chúng ta sẽ có các từ kèm theo nó như sau: accession, accessed. Tuy nhiên, ở mỗi từ lại có một sự khác biệt về nghĩa một chút. Do đó, hoàn cảnh mà từ được sử dụng cũng ảnh hưởng đến từ mà chúng ta đang xem xét.

Dịch nhiều câu hơn có thể là một giải pháp để hiểu nghĩa của từ đó trong một hình dạng nhất định của nó sâu sắc hơn. Tuy vậy, trong mọi trường hợp, hiểu nghĩa của từ gốc sẽ đem lại nhiều lợi thế hơn và tiết kiệm thời gian hơn để hiểu nội dung, ý nghĩa của toàn bộ đoạn văn hay cuộc hội thoại.

Vẫn là ví dụ về access có nghĩa là truy cập, nó thuộc dạng động từ. Thế nhưng, accession lại mang nghĩa tham gia, thêm lên chứ không phải là danh từ truy cập như hình dạng của nó trông giống như là danh từ được thành lập từ access vậy.

Tóm lại, khi tìm hiểu nguồn gốc của từ. Bạn sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị và mỗi khi bạn học một từ mới hãy tìm những câu liên quan và dịch nó ra ngôn ngữ tiếng nói chủ động của bạn. Dịch nhiều hơn sẽ giúp bạn hiều được từ đó trong ngữ cảnh nhiều hơn. Và cuối cùng, mỗi một từ bạn chỉ cần nắm bắt một nghĩa gốc chủ yếu của nó thì bạn sẽ có thể nắm bắt gần như toàn bộ nội dung của câu hoặc ngữ cảnh.
airplanemode_active