1. Tên người nhận tiền

Hãy chú ý tên người nhận phải chính xác. Nếu bạn thừa một chữ cái hoặc sai họ tên đệm thì người nhận cũng sẽ không nhận được tiền.

2. Số tài khoản

Nó cũng giống như tên người nhận. Nếu như bạn sai một số thì họ cũng sẽ không nhận được tiền.
Mỗi ngân hàng có một dãy số nhất định và số lượng chữ số nhất định. Hãy chú ý nét tương quan giữa các số tài khoàn của các ngân hàng khác nhau bạn có thể đánh chính xác hơn về số tài khoản.

3. Ngân hàng hưởng.

Nếu như bạn đúng số tài khoản, đúng số tiền mà sai ngân hàng nhận thì chắc chắn người nhận cũng sẽ không nhận được tiền.

4. Cách cách chuyển tiền

Chuyển tiền tại quầy khi bạn không có tài khoản ngân hàng.
Chuyển tiền điện tử khi bạn đăng ký dịch vụ Smartbanking, Ebanking, Bankplus.
Chuyển tiền 24/7 thì người nhận sẽ nhận được tiền ngay lập tức. Bạn có thể kiểm tra ngay tên người nhận tiền.
Chuyển tiền trong nước khi mà bạn không thể chuyển 24/7 được vì một số lý do.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active