“Do you understand?” – “Bạn có hiểu không?” là câu nói rất phổ biến khi giao tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết có tới 24 cách diễn đạt thay thế cho câu nói quen thuộc này.

1. Do you know what I mean?

Bạn có hiểu ý tôi không?

2. Did I explain that well?

Tôi đã giải thích rõ chưa?

3. You get what I am saying, right?

Bạn có hiểu điều mà tôi đang nói không?

4. I hope I’ve explained myself well.

Tôi hy vọng là tôi đã giải thích rõ.

5. Do you know what I am talking about?

Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?

6. Is there any doubt?

Bạn còn thắc mắc gì không?

7. Does that make any sense?

Bạn còn thắc mắc gì không?

8. Are you following me?

Bạn vẫn theo kịp tôi đấy chứ?

9. Know what I’m saying?

Bạn có biết tôi đang nói gì không?

10. Is it clear?

Rõ rồi chứ?

11. Do you see what I mean?

Bạn hiểu ý tôi không?

12. Don’t you see?

Bạn hiểu chứ?

13. Do you get the message?

Bạn có hiểu đại ý không?

14. Get my drift?

Hiểu ý tôi chứ?

15. Do you get it?

Bạn hiểu chứ?

16. Dig? = Understand?

Bạn hiểu chứ?

17. Do you get my point?

Bạn hiểu ý tôi không?

18. Do you hear what I’m saying?

Bạn có nghe được điều tôi đang nói không?

19. Do you see where I’m coming from?

Bạn có hiểu quan điểm của tôi không?

20. You are with me, right?

Bạn hiểu tôi chứ?

21. I hope I am getting my point across.

Tôi mong là tôi nói rõ ý của mình rồi.

22. Are you with me on this?

Bạn đồng ý với tôi chứ?

23. Am I getting my point across?

Tôi nói có rõ ý của mình chưa?

24. Do you get the picture?

Bạn nắm được ý chính không?

airplanemode_active