Khi mà bạn muốn chuyển tiền cho người nhận trên BIDV Smartbanking thì cần phải phân biệt các loại chuyển tiền một cách chính xác. Người nhận tiền có thể nhanh chóng nhận được số tiền mà bạn chuyển.

1. Chuyển khoản trong nội bộ BIDV.

Người nhận có tài khoản mở tại BIDV. Khi chuyển khoản cho người nhận có tài khoản tại BIDV bạn cần phải yêu cầu người nhận cho bạn biết số tài khoản và tên người thụ hưởng. Bạn chỉ cần nhập số tài khoản và chọn kiểm tra thì bạn sẽ biết được đúng người thụ hưởng nhận tiền hay không.

Nếu người nhận có sử dụng thẻ bạn có thể chọn chuyển đến thẻ và nhập số thẻ người nhận tiền.

2. Chuyển tiền nhanh 24/7

Sử dụng trong trường hợp ngân hàng ngoài hệ thống BIDV cung cấp cho bạn số tài khoản và tên tài khoản. Khi bạn chuyển tiền thì người thụ hưởng cũng sẽ được nhận tiền ngay lập tức. Bạn cũng có thể kiểm tra xem số tài khoản và người nhận tiền có chính xác hay không.

Nếu người nhận tiền có sử dụng thẻ ATM bạn cũng chỉ cần người nhận tiền cung cấp cho số thẻ là bạn cũng có thể chuyển được.

3. Chuyển tiền trong nước.

Trong trường hợp mà bạn chuyển tiền nhanh 24/7 khi mà chọn kiểm tra không ra tên người nhận thì bạn có thể chọn chuyển tiền trong nước đề chuyển. Khi chuyển tiền trong nước bạn cần phải yêu cầu người nhận tiền cung cấp chính xác tên, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng.

4. Chuyển tiền từ thiện.

Khi bạn muốn làm từ thiện chương trình "Cặp lá yêu thương" bạn chỉ cần nhập số tiền để đóng góp.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active