XML Sitemap giống như là một cuốn từ điển của trang web. Các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng nó để khám phá trang web của bạn và liệt kê trên công cụ tìm kiếm.
Vấn đề với Blogger Sitemap là chỉ hiển thị một số lượng bài viết nhỏ của trang web.
Điều bạn cần phải làm là liệt kê toàn bộ trang web của mình với công cụ tìm kiếm

Bước 1:

Bạn truy cập vào trang web Sitemap Generator và tạo ra một phiên bản đầy đủ cho trang web của mình.

Bước 2:

Bạn điền trang web của bạn vào và click Sitemap Generator
Sau đó copy toàn bộ text được sinh ra từ trang web này.

Bước 3:

Bạn quay trở lại blogger và truy cập vào settings -> search preferences và Google Search Console

Bạn chọn một thuộc tính để cài đặt cho trang Web

Sau đó tìm đến vị trí Sitemap để thêm các đường link này vào.

airplanemode_active