Giới thiệu về VBA Excel

Nếu bạn thường xuyên sử dụng Excel, có thể bạn đã từng phải mất rất nhiều thời gian để hiệu chỉnh một bảng biểu, tính toán hay tạo ra các báo cáo thống kê một cách hoàn chỉnh.
Vba là một chương trình lập trình được nhúng trong Excel giúp bạn có thể thực hiện được các thao tác lặp đi lặp lại nhanh chóng

Mở Tab Developer

Bước 1: Bạn chọn file ở trên cùng của sheet sau đó chọn vào option

Bước 2: Lựa chọn Customize Ribbon sau đó tích chọn vào Developer

Tạo một Macro

Lựa chọn Record Macro từ thanh Ribbon sẽ hiện ra bảng để các bạn ghi lại những thao tác của mình. Sau khi đặt tên thì bạn sẽ click OK để bắt đầu ghi lại thao tác.

Sau khi bạn hoàn thành xong bạn Click vào nút Stop ở trên đầu thanh Ribbon hoặc cũng có thể click vào hình vuông ở dưới thanh trạng thái.

Thêm 1 một button để chạy macro

Sau khi bạn đã ghi lại các thao tác của mình, bạn sẽ khai báo nó trong một button

Lựa chọn macro để khai báo, ở đây là macro với tên là SoThuTu

Khởi động Macro

Click vào button mà bạn vừa khai báo để chạy macro

Cuối cùng

Như vậy, bạn đã có thể hiểu sơ qua Vba có thể giúp được gì cho bạn. Mọi thứ sẽ trở nên nhanh chóng hơn và bạn sẽ cần ít thao tác hơn để thực hiện trong bảng tính để đạt được kết quả cuối cùng.

Download File

Đánh số thứ tự
airplanemode_active