Một ngày chúng ta tìm kiếm rất nhiều ý tưởng. Tuy vậy không phải ý tưởng nào cũng trở thành một ý tưởng hiệu quả và có thể thực hiện được thật là tuyệt vời khi công nghệ đã phát triển đến đó. Chúng ta phải thật sự là không có gì sẽ sáng hơn, chúng ta có thể soạn thảo văn bản một cách rất dễ dàng. Chúng ta không cần phải thuê thư ký đã có thể tạo ra một văn bản chỉ bằng cách là đánh máy.

Với công nghệ hiện nay thì việc sử dụng tính như là một thư ký là hoàn toàn khả thi. Sự thông minh của công nghệ khiến chúng ta làm mọi việc sẽ sáng hơn dễ dàng hơn. Với sự dễ dàng đó chúng ta có thể làm bất kể điều gì chúng ta muốn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, với sự phát triển của công nghệ, chúng ta nhiều ý tưởng đột phá hơn trong việc tạo ra giá trị cho xã hội và tăng nguồn thu nhập cho chính bản thân mình.

Nếu bạn còn có ý tưởng nào, hãy chia sẻ bên dưới comment để chúng ta cũng có thể trao đổi một cách tốt nhất.

airplanemode_active