Vốn là con người ai thì cũng phải ăn, phải uống, phải học hỏi, phải làm việc, phải vui chơi, phải giải trí. Vậy thì sự khác biệt giữa người này và người khác là gì. Có phải là đam mê và tham vọng hay là thỏa mãn nhu cầu bản thân vậy trời?

   Có những con người lãnh đạo phải là hướng dẫn chỉ ra sự hiệu quả. Mà phải phải??? Điều gì là phải ở đây. Thôi thì chẳng nhẽ không hiểu biết cuộc sống thế nào là phải. Đơn giản hơn là tình người và đạo đức sao khó... Con người cần trái tim để sống...
  Áp lực từ nhiều phía và là một người lãnh đạo thì nên biết thế nào là hợp lý. Trong công việc thế nào hiệu quả thì làm. Không phải là "tao bảo mày phải nghe" mà nên chỉ như thế là không ổn. Hãy giải thích rõ ràng và làm gương. Nên nhìn xa và nghĩ rộng một chút. Đặt địa vị mình vào vị trí của người khác và suy xét.
  Mùa thu đã đến, những cơn gió nhẹ cũng làm tâm hồn mát hơn và có chút chạnh và lạnh...

 Bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn cho điều gì? Bạn muốn trở thành con người mà bạn muốn thì có lẽ đầu tiên bạn phải thay đổi thói quen đó là điều chắc chắn. Vậy thì bạn hãy làm đi thôi.
airplanemode_active