Khi bắt đầu một công việc hay một hoạt động. Bạn có để ý đến công việc đó hay hoạt động đó thực sự nên xảy ra hay không? Có lẽ câu trả lời không phải là có hay không mà chúng nên bắt đầu hoạt động nó như thế nào và với khả năng tự nhận thức thì chúng ta cũng đã biết được một phần của kết quả do những hoạt động đó mang lại. Vậy chúng ta nên xử lý tình huống này như thế nào?

Cuộc sống có khi là những câu hỏi cũng có thể là những vấn đề hay như cầu mà chúng ta phải giải quyết. Vậy thì cách thức mà chúng ta đưa ra những quyết định là gì? Nó có đạt được sự kỳ vọng như chúng ta muốn. Nếu chưa, chúng ta phải nỗ lực hơn làm việc chăm chỉ hơn và hoạt động nhiều hơn để đạt được kỳ vọng ấy.

Cuối cùng có một hướng dẫn nho nhỏ để chúng ta có thể sống đúng và tự nhiên đó là:

1. Luôn hành động như thể chính bản thân phải hành động với bản chất của chính chúng ta.

2. Sẽ có những điều mà chúng ta mong muốn nhưng chưa đạt được thì chúng ta cũng vẫn sẽ sống đúng như những gì chúng ta khi đã có nó.

3. Khi đi tới mục tiêu thì có những thử thách nho nhỏ được đặt ra. Hãy kiên trì và bước tới. Từ từ đánh giá các khả năng và đưa ra một quyết định dứt khoát để vượt qua.

4. Không ngừng nâng cao trí tuệ và tâm hồn hơn là những gì phủ bên ngoài. Bởi vì nâng cao trí tuệ thì những thứ khác tự nhiên sẽ đến.
airplanemode_active