Để hiểu biết rõ ràng hơn về MBA thì ít nhất chúng ta cũng cần phải biết được phải rèn luyện những kỹ năng gì và tập luyện nó như thế nào. Danh mục sách dưới đây là những kỹ năng cần thiết đó. Vì thế nếu có khả năng trong tầm hiểu biết hay không thì chúng ta cũng phải luyện tập nhuần nhuyễn những kỹ năng này. Bởi vì nó không chỉ giúp ích cho công việc quản trị kinh doanh mà còn là trong cuộc sống của chúng ta.

 1. Quản lý thời gian
 2. Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
 3. Tài chính dành cho người quản lý
 4. Kỹ năng thương lượng
 5. Giao tiếp thương mại
 6. Quản lý sáng tạo và đổi mới
 7. Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp
 8. Quản lý khủng hoảng
 9. Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
 10. Các kỹ năng quản lý hiệu quả
 11. Quản lý dự án lớn và nhỏ
 12. Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
 13. Chiến lược kinh doanh hiệu quả
 14. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
 15. Kỹ năng ra quyết định
 16. Huấn luyện và đào tạo
 17. Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả
airplanemode_active