Ai cũng đúng khi nói về lý lẽ hay nguyên tắc sống của bản thân. Có người cảm thấy điều này quan trọng và có ý nghĩa đối với họ, người khác thì không!!! Những cảm xúc trong veo đến từ điều đơn giản nhất cho cuộc sống. Khó nhưng méo mó lại có hơn??? Người ta làm việc đó vì chính bản thân họ, nghĩ rằng điều đó quan trọng và có có ý nghĩa hay đáp ứng nhu cầu nhưng hình như chỉ là hình ảnh về cái giấc mộng mà họ đã vẽ ra bởi chính bộ não của họ. Vậy thì nguyên tắc sống nào sẽ làm nền tảng tuyệt đối cho con người. Có chăng chỉ là sự đáp ứng nhu cầu một cách cơ bản và gạt bỏ đi cái bóng bẩy xa hoa và phù phiếm.
airplanemode_active