Tôi dự định rằng năm 2014, tôi phải đi USA một chuyến để xem mọi thứ ở đó khác ở Việt Nam như thế nào. Tuy vậy, mọi thứ như là ở trên mây vậy. Nó thật khó khăn để có thể đạt được điều đó. Nhưng tôi tin rằng cái gì khó thì cũng luôn có hướng đi. Quan trọng là phải kiếm tìm mà thôi.
Tôi vẫn mơ rằng một quán cà phê nào đó phải điển hình như chính nó phải thế. Cảm xúc sẽ không khiến ai đó sẽ phải mau quên nhưng không dễ dàng để nhớ. Tôi chỉ biết là tôi sẽ làm như thế và không thay đổi. Mỗi một con đường đi, một một ý tưởng xuất hiện đều có lý do của nó. Giống như quán cà phê ở trên mà tôi đã tìm được. Nó có một cái ghế đặt ở ngoài và đâu có cần bàn. Những ánh đèn được đặt theo chiều dọc cả mặt tiền. Ánh đèn to và sáng. có vậy thôi...
airplanemode_active