Blogger chỉ hiển thị ngày tháng ở bài viết đầu tiên. Những bài viết tiếp theo thì lại không hiển thị. Mặc dù vậy bạn vẫn muốn hiển thị ngày tháng ở các bài viết tiếp theo. Vậy thì những bước dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng.

Bỏ qua các bước để truy cập vào trang mà bạn có thể nhập code html. Nếu bạn chưa biết có thể xem lại ở bài viết này.Khi đã vào được phần sửa đổi html. Bạn hãy Ctrl + F và tìm kiếm

<b:if cond='data:post.isDateStart'>


Nó sẽ hiển thị ra phần code trông giống như thế này


<b:if cond='data:post.isDateStart'>
          <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>
            &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
          </b:if>
        </b:if>
        <b:if cond='data:post.isDateStart'>
          &lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
        </b:if>
        <b:if cond='data:post.dateHeader'>
          <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
        </b:if>
        <b:if cond='data:post.isDateStart'>
          &lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
        </b:if>

Xóa đi các cấu trúc "if"


<!--    <b:if cond='data:post.isDateStart'> -->
          <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>
            &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
          </b:if>
<!--    </b:if> -->
<!--    <b:if cond='data:post.isDateStart'> -->
          &lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;
<!--    </b:if> -->
        <b:if cond='data:post.dateHeader'>
          <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
        </b:if>
<!--    <b:if cond='data:post.isDateStart'> -->
          &lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;
<!--    </b:if> -->

Thêm vào javascript và copy ngày tháng


Tìm kiếm đoạn code bên dưới:
<div class='blog-posts hfeed'>


Sau đó bạn thêm vào những dòng sau đây:

<!-- dates for all posts (on same day)/mspotilas. commented if/endif-lines + added unindented lines: -->
<script type='text/javascript'> var postDate=&quot;&quot;; </script>

Sau đó tìm kiếm tiếp xuống dưới khoảng 16 đến 20 dòng bạn sẽ thấy:

<b:if cond='data:post.dateHeader'>
          <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>

Hãy thêm vào những dòng sau:

<script type='text/javascript'> postDate = &quot;<data:post.dateHeader/>&quot;; </script>
<b:else/>
<h2 class='date-header'><span><script type='text/javascript'>  document.write(postDate); </script></span></h2>
Ok, Bây giờ thì bạn đã có ngày tháng ở tất cả các bài viết.
Đừng quên comment hay Contact me  khi bạn có điều khó hiểu
airplanemode_active