1. Xomisse:

Blog tips and design tutorials.

2. Helplogger:

Blogger tips, tricks, tutorials and widgets.

3. Subtlepatterns

Phông nền dành cho một số mục đích thiết kế.

4. Ly Pham

Tác giả trang web này là một người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá và xã hội. Trang web này được lập ra nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và thông tin trong các lĩnh vực trên.
airplanemode_active