Thực sự là học tiếng Anh đối với tôi thật quá khó. Không phải lúc nào cũng có thể hiểu được một ngôn ngữ mới một cách dễ dàng. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều phương pháp học để có thể thành thạo một ngoại ngữ mới này. Những mọi thứ cần phải có thời gian.
     Tôi cảm giác rằng từ vựng là quan trọng nhất. Bởi vì, ngữ pháp có thể không chuẩn lắm, thế mà bạn không thể hiểu được đối tượng của bạn muốn nói gì nếu như cái từ mà người ta nói mà bạn không biết.
     Tôi đã giới thiệu một trang wed mà bạn có thể download tài liệu là 4000 từ tiếng Anh cần thiết nhất. Tôi thấy quyển này rất là hay. Và bạn có thể học hết đống từ này. Chỉ cần nhận biết mặt chữ thôi là cũng đã có thể hiểu nhanh một đoạn văn bản rồi. Tôi đã làm hết bài tập quyển thứ nhất và cảm thấy mọi thứ cũng đã dần trở nên tốt hơn.
     Sau đó, tôi nảy sinh ra một phương pháp mới là thiết kế lại theo cái cách mà mình muốn. Học theo cái cách mà mình muốn là làm vài cái powerpoint rồi up lên blog. Vừa chia sẻ, đồng thời như thế tôi cũng có thể nhớ từ đó lâu hơn và hiểu nó một cách rõ ràng hơn.airplanemode_active