Công việc có chút thuận lợi hơn

Thêm một CSR cũng ok. Sự chuyên nghiệp mới chỉ bắt đầu manh nha nhưng cần là có mò là thấy. Một em chân dài cũng ổn hơn. 

Có thêm thời gian cho riêng bản thân mà không phải là công việc.

Thực ra cũng hẳn là cho bản thân. Chỉ là chút cảm hứng để mà ngồi viết mà thôi. Công việc  có nhiều điều để mà nói. Sự hoàn hảo mà công việc đem lại chính là có lúc nghỉ ngơi và ngẫm lại những việc mà mình đã làm xem đã tốt hơn chưa. Những bản đánh giá không phản ánh đúng như những gì mà mình nhận biết được trong con người mình

Vẫn muốn tạo ra một sự tiến hóa. 

Các loài khi sinh ra là có một sự tiến hóa. Không hẳn là như nhau.
 Darwinism is a theory of biological evolution developed by Charles Darwin and others, stating that all species of organisms arise and develop through the natural selection of small, inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive, and reproduce. 
Và ai đó cũng phải lớn lên. Thế hệ sau hoàn thiện hơn thế hệ trước. nhưng có lẽ dường như ở đâu đó quanh đây vẫn có một sự đảo ngược. Con người thích làm những gì mà mình muốn hơn những gì mà mình tiến lên và hoàn thiện hơn.

Cho nên, dù thế nào thì cũng phải như mình cảm nhận cuộc sống của mình như là mình đã có nó thì mới có thể khá lên được. Làm chủ bản thân của mình tốt hơn được.
airplanemode_active