Bạn có quá nhiều ý tưởng để thực hiện nhằm cái thiện công việc mà bạn đang làm. Hay là bạn có một vài ý tưởng để kiếm thêm thu nhập. Bạn cảm thấy rằng ý tưởng nào cũng hay và cũng hiệu quả. Thế rồi bạn bị lạc trong cái đống ý tưởng hỗn độn đó và chẳng triển khai một ý tưởng nào để đi đến kết quả. Thời gian vẫn cứ trôi và bạn lại thêm nhiều nhiều ý tưởng mới mẻ nữa.

Vậy thì làm thế nào để bạn có thể có được một sự rõ ràng và chắc chắn đề biến giấc mơ thành hiện thực hay là đạt được thành công của bạn. Điều đó cần phải rõ ràng về nhiệm vụ mà bạn cần làm.1. Bạn hãy liệt kê tất cả các ý tưởng của bạn bất cứ khi nào nó xuất hiện. Đừng để nó trong đầu bạn. Hãy viết nó ra và cho dấu tích một khi bạn đạt được nó. Google keep sẽ làm điều đó cho bạn. Bạn sẽ quản lý được nó theo thời gian thực mỗi khi một nhiệm vụ nào đó của bạn hoàn thành.

2. Đánh giá lại mỗi một kỳ một tháng hay bất cứ khoảng thời gian nào mà bạn muốn. Hãy xem xét lại bạn đã đạt được kết quả như thế nào với các tác vụ của bạn. Bạn đã đạt được điều gì và bạn nên cải thiện hay tìm hiểu thêm những gì.

3. Sắp xếp lại các thư mục lưu trữ của bạn. Sắp xếp và tổ chức lại nội dung của bạn là một cách để bạn có thể có sự rõ ràng hơn về những gì mà bạn đã xác lập, thực hiện. Đồng thời bạn sẽ có một cái nhìn tổng thể về những bước tiến mà bạn đã đạt được.

4. Quan sát và học hỏi cách sắp xếp tổ chức công việc từ các chuyên gia. Hãy đọc nhiều bài báo về vấn đề này. Bạn sẽ có cách của riêng bạn dựa trên những kinh nghiệm của những người thành công khác. Bạn cũng có thể tìm hiểu một cách cơ bản về quản trị thời gian, mục tiêu, chiến lược. Dựa trên cơ sở đó bạn cũng sẽ dần trở nên tốt hơn trong cách tổ chức thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả hơn.
airplanemode_active