1) Tạo thêm user, bạn là admin mới có quyền đụng vào file đó
2) Bạn dùng cách ẩn file sau, dù cho xem file ẩn cũng khó thấy
- Tạo 1 thư mục bất kì rồi đưa file ghost vào
- Chuột phải vào thư mục -> customize -> change icon -> chọn icon màu trắng (ko có hình gì hết) -> ok
- Cho ẩn thư mục đó
- Đặt tên thư mục bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt và 0160 (đặt tên thư mục chỉ có khoảng trắng)
- Lúc này thư mục của bạn hoàn toàn trắng, rất khó phát hiện thư mục đó để xóa (chỉ có mình biết thôi)
airplanemode_active