1. Chú ý đến phần comment.

Nếu bạn dùng chương trình quản lý comment của disqus thì khi mà thay theme mới bất cứ lúc nào bạn cũng phải thêm lại chúng ngay lập tức. Bởi vì, như vậy bạn sẽ tạo được thói quen cho bản thân là những gì cần thay đổi sẽ thay đổi ngay. Còn những gì không cần thiết thay đổi sẽ để sau. 

2. Chú ý đến phần kết nối với mạng xã hội.

Bạn dùng phần chia sẻ của fb. Hãy để nó lại một lần nữa nằm nguyên ở vị trí của nó. Đừng thay đổi gì cả. Bạn nên hiểu biết rõ ràng về vị trí đặt trong mỗi bài viết của bạn. Cách mà bạn sắp xếp các bài viết cần phải theo đúng một trật tự rõ ràng.

3. Xây dựng temple riêng.

Trên cơ sở mà bạn đã thay áo cho blogger của bạn. Bạn cũng bắt buộc phải hình thành tư duy mới. Bạn nên chuẩn bị những gì cần thiết nhất của các đoạn mã và làm việc ngày đêm để hiểu rõ và xây dựng cho mình một temple riêng. Điều này rất quan trọng. Bởi vì nó mà bạn có thể tùy biến mọi thứ theo cách mà bạn muốn.
airplanemode_active