1. Chuyển tiền đi ngân hàng Nông nghiệp nhưng người thụ hưởng không nhận được tiền.

Nguyên nhân:
- Do bạn đánh sai số tài khoản hoặc tên người thụ hưởng
- Bạn chọn sai địa chỉ ngân hàng hưởng: Khi bạn chuyển tiền đi ngân hàng nông nghiệp. Bạn phải chuyển đến chính xác nơi mà người nhận tiền mở tài khoản.

2. Chuyển tiền đến tỉnh mà không có ngân hàng để chọn.

Chỉ trừ ngân hàng nông nghiệp, những ngân hàng khác bạn có thể chuyển hết về Hà Nội được.

3. Đối với ngân hàng Công thương. 

Đối với những tài khoản có đầu số 711...... Bạn phải chọn tỉnh Hà Nội và chuyển về phòng dịch vụ thẻ.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active