Khi bạn đã đăng ký thành công dịch vụ Internet Banking của BIDV. Bạn có thể theo các bước sau đây để đổi mật khẩu và sử dụng dịch vụ:

Bước 1. truy cập vào trang web bidv.com.vnSau đó bạn nhấp vào khách hàng cá nhân
Lưu ý:
Thực hiện bỏ chặn các cửa sổ pop-up
*) Đối với trình duyệt Firefox:
- Trên thanh công cụ chọn Công cụ (Tools)
- Chọn Nội dung (Contents)
- Bỏ chọn chặn các cửa sổ Pop-up (Turn off Pop-up Blocker)
- Chọn Ok

*) Đối với trình duyệt Internet Explorer:
- Trên thanh công cụ chọn Công cụ (Tools)
- Chọn chặn các cửa sổ Pop-up (Pop-up Blocker)
- Chọn bỏ chặn các cửa sổ Pop-up (Turn off Pop-up Blocker)

Bước 2: Quý khách lựa chọn “Đăng nhập” ở phần đăng nhập dành cho khách hàng

cá nhân của BIDV Online phía trên cùng bên trái màn hình. Màn hình truycập BIDV Online hiển thị như sau:

Trên màn hình truy cập BIDV Online, Quý khách nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu được Ngân
hàng cấp.
VD: Tên đăng nhập: 2810096, mật khẩu: i1mdNVJC.
Lưu
ý: Khi nhập mật khẩu Quý khách cần:
− Nhập chính xác mật khẩu được Ngân hàng cấp vì hệ thống có phân biệt chữ hoa chữ thường
− Có 2 cách để nhập mật khẩu: nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo và nhập mật khẩu bằng bàn phím thực. Quý khách có thể thay đổi cách thức nhập mật khẩu bằng cách lựa chọn “Nháy vào đây”.
Sau khi Quý khách nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn nút “Đăng nhập”, màn hình yêu
cầu đổi mật khẩu đăng nhập lần đầu được hiển thị:

Quý khách đổi mật khẩu và tiếp tục đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới.
Bạn nên đặt mật khẩu có cả số, ký tự đặc biệt và số nằm giữa các chữ.
Ví dụ: thanh9$Pho; Nguyen$van8t... Vì bảo mật nên bạn phải đặt mật khẩu như vậy thì hệ thống mới có thể cho bạn đăng nhập
Màn hình yêu cầu xác nhận Điều khoản điều kiện sử dụng BIDV Online được hiển thị:
Quý khách lựa chọn “Chấp nhận” để chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng, màn hình 
thông tin tài khoản của Quý khách sẽ được hiển thị như sau: 

Bây giờ bạn đã hoàn thành việc đổi mật khẩu. Chúc mừng.
Để có thể dịch vụ BIDV online là gì. Bạn có thể xem thêm bidv online

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active