"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn phải đặt sự hoàn hảo lên hàng đầu. Phải để cho tâm trí quyết định mọi hành vi và không để cho bản thân ỷ lại hay cảm giác lấn át lý trí một giây phút nào. Phải luôn tỉnh táo trong mọi hoạt động và đứng từ bên ngoài nhìn vào, đánh giá, xem xét các hoạt động đó một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Đó chắc chắn phải là hành động đúng đắn nhất nên làm."
Trong một không gian, bạn nhìn vào chính bản thân bạn. Dĩ nhiên điều đó là rất khó. Bởi vì làm sao bạn nhìn được nếu như mà bạn không phải là một người khác. Tuy nhiên, bạn có thể tưởng tưởng được lại những hoạt động. Liệu rằng những hoạt động đó có thực sự chính xác như bạn mong muốn. Bạn sẽ phân tích và hoạt động lại các hoạt động đó như một hình mẫu mà bạn phải đạt được và trong cái cách mà bạn thực sự muốn. Bạn thực sự cảm nhận được sự chuyên nghiệp và hoàn hảo trong đó.

Một bước tiến thực sự là bạn phải luôn bình tĩnh. Trong mọi trường hợp, bạn nên sắp xếp thời gian một cách hợp lý để không cảm thấy bị vội vàng trong công việc. Cách mà bạn thực hiện mọi thứ một cách bình tĩnh, chắc chắn là một biểu hiện tốt rằng bạn đã sắp xếp đúng việc vào đúng thời điểm. Bạn sẽ không có lý do từ chối, biện minh hay bất cứ một tình tiết gì khác mà để đảm bảo cho việc bạn không hoàn thành hoạt-động-đúng-đắn-nhất mà bạn đã quan niệm và định nghĩa nó.

Hãy bỏ qua tất cả và cài đặt cho mình một tính cách đó như là bạn phải mang và phải có trong hành trang cuộc sống. Tâm trí của bạn đã quan niệm như vậy. Sức mạnh của nó là bạn làm chủ được tâm trí của mình và dứt khoát điều khiển các hoạt động của bạn đúng với những định nghĩa, chuẩn mực và nguyên tắc đó. Nếu có một điều gì đó ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành hành-động-đúng-đắn-nhất mà bạn nên làm. Điều đó chắc chắn phải là một bước tiến bộ hơn. Nếu không, bạn chắc chắn một lần nữa không được biện minh cho những sai lầm của bạn.

Cuộc sống như một bản nhạc. Bạn chơi nhanh một nốt. Bạn bỏ qua một nốt hoặc bạn chơi sai một chút thôi cũng không thể nào tạo nên được bản hòa âm tuyệt vời.
airplanemode_active