Đây là thẻ ghi nợ quốc tế. Thẻ này có thể thanh toán các trang web nước ngoài được. Nếu bạn mua ứng dụng bạn cũng có thể dùng thẻ này. Lưu ý: Bạn phải đăng ký giao dịch trực tuyến thì mới có thể thanh toán qua các trang web nước ngoài được.
Nếu bạn ra nước ngoài thì bạn cũng dùng thẻ này được. 
Điều quan trọng là bạn phải có tiền trong tài khoản.
Loại giao dịch
Hạn mức
  1. Giao dịch trên ATM
 Rút tiền


Số tiền tối đa/lần
-      Trong hệ thống BIDV: 5.000.000 VND
-      Ngoài hệ thống BIDV: theo ngân hàng thanh toán thẻ
Số tiền tối thiểu/lần
10.000 VND
Số tiền tối đa/ngày
100.000.000 VND
Số lần tối đa/ngày
30 lần
Chuyển khoản
Số tiền tối đa/ngày
100.000.000 VND
Số tiền tối đa/lần
100.000.000 VND
Số lần tối đa/ngày
20 lần
  1. Giao dịch trên POS
Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ
Số tiền tối đa/ngày
500.000.000 VND
Số tiền tối đa/lần
500.000.000 VND
Rút tiền mặt
Số tiền tối đa/ngày
500.000.000 VND
Số tiền tối đa/lần
-      Trong hệ thống BIDV: 5.000.000 VND
-      Ngoài hệ thống BIDV: theo ngân hàng thanh toán thẻ
Số lần tối đa/ngày
30 lần
3. Giao dịch thương mại điện tử

Số tiền tối đa/ngày
500.000.000 VND
Số tiền tối đa/lần
500.000.000 VND

Ghi chú:

- Hạn mức giao dịch rút tiền và chuyển khoản của thẻ trên ATM là độc lập
- Hạn mức giao dịch rút tiền của thẻ trên ATM và POS là phụ thuộc
- Hạn mức giao dịch thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ trên POS và hạn mức giao dịch thương mại điện tử của thẻ là phụ thuộc.
- Khách hàng có thể yêu cầu BIDV thay đổi hạn mức giao dịch của thẻ

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active