Tài liệu ở trên website cũng như là ở trên Microsoft word
Một khi bạn đã viết một bài viết hoàn chỉnh. Bài viết đó có thể phải được viết trên Microsoft word trước. Một khi bạn đã soạn thảo kỹ càng trên chương trình này. Bạn có thể nhìn nhận một cách cẩn thận hơn trước khi xuất bản trên website hay blog của bạn.
Xây dựng nội dung theo hướng hoàn thiện hơn
Các nội dung hằng ngày là thể hiện cái nhìn rõ ràng của bạn. Nếu như mà bạn không chú ý xem mình đã làm được gì hay viết được những gì đã qua. Có thể bạn sẽ tìm được những chi tiết thú vị hơn qua lịch sử.
Một câu văn của ngày hôm qua chắc chắn không thể bằng ngày hôm nay được. Quan trọng là bạn đã theo suốt nó. Bạn phải có một sổ tay ghi chép lại những gì mà bạn đã trải qua.
Có mục lục rõ ràng
Mỗi một ngày bạn viết một điều gì đó. Bạn cũng cần phải có mục lục. Điều này sẽ khiến bạn thiết kế cho những gì tiếp theo được dễ dàng hơn và sau này nếu bạn xuất bản một quyển sách thì những gì mà bạn đã liệt kê là thú vị.
Nhờ có mục lục rõ ràng bạn sẽ có thể biết được mình đã làm được những gì và sắp xếp theo các đề mục như thế nào.
Bản nháp viết tay trên giấy
Bất cứ khi nào bạn có ý tưởng. Không phải lúc nào bạn cũng có thể soạn thảo trên máy tính được. Nếu bạn có một thiết bị di động cầm tay thì việc soạn thảo trên thiết bị cầm tay đó nhiều khi không sáng tạo được bằng những gì mà bạn viết ra.
Những gì bạn viết ra trên giấy bạn sẽ nhìn được rõ hơn. Căn bản là ở chỗ có một sự thú vị khi mà bạn đã viết nó trên giấy. Chuyển động trên ngón tay của bạn và nó sẽ ghi lại trên vỏ não một cách sâu hơn.


airplanemode_active