Thị trường giảm từ mức trên 575 điểm xuống còn 550 điểm
Nguyên nhân có thể là do các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng
Nhà đầu tư bán dòng để dịch chuyển vốn sang thị trường châu Âu. Nơi mà đang là tâm điểm của thị trường chứng khoán thế giới.

RSI(14) = 20.26
Đang ở vị thế quá bán.
Hy vọng có một tuần tăng điểm kỹ thuật sẽ xẩy ra trong tuần sau.

Cập nhật trang wed tham khảo thông tin và đồ thị kỹ thuật

Trang web của hose
airplanemode_active