Thi thoảng bạn cài một số ứng dụng. Sau đó bạn không làm cách nào để có thể xóa được nó đi. Điều này là do đã cài đặt trong Administrative Apps.
Vì vậy, bạn phải bỏ đi thuộc tính này. Sau đó bạn mới có thể xóa được ứng dụng.
Lựa chọn deactivate để có thể xóa được ứng dụng.
airplanemode_active