Có nhiều thời điểm mà bạn có thể mua được cổ phiếu. Ví dụ như là phiên giao dịch buổi sáng các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Có nên mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền không?
Khi mà bạn mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền có một rủi ro là bạn sẽ bị mua đắt. Vì những nhà đầu tư thông minh đã gom từ trước đó cả tháng rồi. Vì vậy, nếu bạn xác định giá có thể lên nữa thì cũng mua để bán khi giá cao trong ngắn hạn thôi.
Mua khi RSI xuống dưới ngưỡng 30?
Khi xuống dưới ngưỡng 30 là bạn có thể mua vào. Nhưng với điều kiện đó là cổ phiếu tốt và bạn quyết định gom hàng cổ phiếu đó
airplanemode_active