1. Tắt máy tính và viết bằng tay.

Hiện nay, máy tính là một phần công cụ không thể thiếu trong khi học. Tuy vậy, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ghi nhớ của bạn. Do đó, viết bằng tay sẽ khiến bạn dễ dàng ghi nhớ hơn.

2. Dạy cho những người khác.

Khi bạn hiểu vấn đề, bạn có thể dạy cho những người thân của bạn. Khi bạn chỉ cho những người khác. Họ sẽ đặt câu hỏi ngược lại. Bạn trả lời những câu hỏi đó. Tư duy của bạn sẽ tốt hơn.

3. Sử dụng mạng xã hội như một phần công cụ để học.

Facebook là một mạng xã hội nổi tiếng. Đã rất nhiều người muốn bỏ nó. Tại sao bạn phải làm thế? Hãy sử dụng nó như một công cụ sức mạnh để tăng cường khả năng học của bạn.

4. Đọc to những gì bạn học.

Khi bạn học tiếng Anh. Tốt nhất là bạn nên đọc to. Không nhất thiết phải chính xác 100%. Mọi thứ có thể sửa được. Nếu khó quá, không sửa được và lo lắng việc bạn phát âm sai. Chỉ cần bạn hiểu và nhớ từ là tốt rồi. Dần dần sẽ cải thiện phát âm sau

5. Lựa chọn thông tin để học.

Cốt lõi cơ bản của việc học có thể là nguyên tắc 80/20. Hãy lọc ra những điều cốt lõi và tập trung vào đó. 80% sự hiệu quả sẽ đến với bạn nếu bạn biết tập trung vào những gì quan trọng nhất.
airplanemode_active