Xây dựng ý tưởng

Xác định mục tiêu cần đạt tới

Lập kế hoạch khung học tập

Học những gì mình thích

Học theo cách mà mình muốn


Xây dựng ý tưởng

Hãy hình thành nên một tầm nhìn xa mới. Đích mà bạn sẽ trở thành khi bạn bắt đầu học và đạt được khi thành công.

Xác định mục tiêu cần đạt tới

Sau đó, ở mỗi một chặng đường, hãy xác định các cột mốc. Đạt được các cột mốt sẽ giúp cho bạn biết được bạn đã đi bao nhiêu phần trăm quãng đường. Đặt cho bản thân câu hỏi:" Điều gì xảy ra ............. nếu............." . Nhờ có mục tiêu xác định, bạn có thể đánh giá được mình đã đạt được gì.

Lập kế hoạch khung học tập

Khung sườn là cần thiết. Chọn những gì cốt lõi nhất. Một ngôi nhà được xây dựng cần có dầm, đó là bộ khung. Con người cũng có bộ khung xương.

Học những gì mình thích

Nếu không yêu thích sẽ rất khó để học hỏi. Chọn những gì cảm thấy ấn tượng để học

Học theo cách mà mình muốn

Cuối cùng, chọn lựa những phương pháp học mà bạn cảm thấy tốt nhất với bạn để học. Không phải là phương pháp của mọi người tư vấn. Chọn cho mình phương pháp của mình tốt hơn. Bởi vì, phương pháp của những người xung quanh có thể tốt đối họ. Nhưng lại không có sức mạnh mẽ đối với bản thân mình.


airplanemode_active