• Go out : đi ra ngoài , lỗi thời
• Go out with : hẹn ḥò
• Go through : kiểm tra , thực hiện công việc
• Go through with : kiên trì bền bỉ
• Go for : cố gắng giành được
• Go in for : = take part in
• Go with : phù hợp
• Go without : kiêng nhịn
• Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
• Go off with = give away with : cuỗm theo
• Go ahead : tiến lên
• Go back on one ‘ s word : không giữ lời
• Go down with : mắc bệnh
• Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
• Go into ; lâm vào
• Go away : cút đi , đi khỏi
• Go round : đủ chia
• Go on : tiếp tục
• Grow out of : lớn vượt khỏi
• Grow up: trưởng thành
• Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
• Give st back : trả lại
• Give in : bỏ cuộc
• Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai
• Give up : từ bỏ
• Give out : phân phát , cạn kịêt
• Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)
airplanemode_active