Khi đầu tư chứng khoán bạn phải chú ý đến nhiều vấn đề. Mà điều đầu tiên đó là mua giá thấp và bán được giá cao. Thường là ai cũng vậy, nhưng lựa chọn được thời điểm mua bán đúng là quá khó. Phân tích EPS để hiểu rõ tiềm năng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó bạn có thể nhận ra được các tiêu chí khi mua theo EPS.
EPS là gì?
Đó là lợi nhuận trên mỗi cổ phần
Lợi nhuận: 100.000.000.000
Số cổ phần: 50.000.000
EPS = 100.000.000.000 / 50.000.000 = 2.000
Điều này có nghĩa là khi bạn nắm giữ một cổ phần thì nếu doanh nghiệp thu được 100 tỷ đồng thì lợi nhuận trên mỗi cổ phần là 2.000đ
Điều gì xảy ra nếu:
Số cổ phần tăng lên 100.000.000 thì lợi nhuận trên mỗi cổ phần chỉ còn là 1000đ
Vậy bạn lại phải xem công ty có làm ra lợi nhuận không? Và lợi nhuận đó có đủ để mang lại EPS là 2000đ không. Nếu câu trả lời là có thì hãy chờ thời cơ để mua và nắm giữ, cũng có thể tăng số lượng sở hữu lên.
Nếu công ty mua lại cổ phiếu quỹ thì lượng cổ phiếu lưu hành sẽ giảm xuống và EPS sẽ tăng lên
airplanemode_active