1. Cài đặt cho phép comment khi post bài.


Khi bạn post bài viết, hãy chú ý là cho phép người đọc comment thì mới có thể hiện ra mục comment được.


airplanemode_active