Sự chủ quan duy ý chí dựa trên những gì đã biết và lặp lại nhiều lần. Một khi bạn đã làm các công việc cơ bản nhưng lại quá quen. Bạn sẽ gặp phải tình huống này. Chính vì vậy, phòng tránh sự chủ quan sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn trong các công việc thường ngày. 

Những gì mà bạn có thể làm được một cách chắc chắn thì cũng không thực sự là hoàn hảo. Một khi nó hoàn hảo thì bạn phải cảm nhận được cái mà đã tạo ra sự không hoàn thiện trong kết quả công việc. Thế nên, hãy tập trung hơn vào công việc mà bạn làm. 

Không nên đổ lỗi, hãy nhận trách nhiệm về bản thân. Đây là một bài học quan trọng. Trong tất cả các việc mà bạn làm. Cần phải nhận trách nhiệm về bản thân mình. Cho dù lỗi đó không phải là của bạn thì bạn cũng phải theo sát các tiến trình. Một hoạt động để tạo ra kết quả cuối cùng không được theo dõi cũng dẫn đến sự không chuẩn xác. Cuối cùng kết quả cho một mục tiêu là sự chuẩn xác tuyệt đối hết sức có thể. Điều đó sẽ tạo ra một sản phẩm dịch vụ hoàn thiện hơn, chính xác hơn đem đến sự hài lòng cao nhất cho bản thân, khách hàng sử dụng. 

Những tác nghiệp rõ ràng theo quy trình luôn luôn đúng. Hãy nghiên cứu kỹ các lý thuyết sau thực hành. Ý tưởng không nên theo sau những gì mà bạn tiên đoán. Theo đó, các báo cáo thật sự cần thiết để có được sự chắc chắn chứ không phải là sự chủ quan. 

Xác định rõ ràng kết quả cuối cùng cho một hoạt động nhất định. Cho dù đó là hoạt động thường xuyên và lặp lại nhiều lần thì mỗi ngày cũng có những sự kiện mới phát sinh. Làm chủ sự kiện phát sinh là sự phòng ngừa những gì có thể xảy ra và hình thành trong tương lai. 
airplanemode_active