Volatile markets bring investors many challenges. One of the biggest concerns is how to manage money well in the midst of uncertainty. However, three basic moves make that worry a bit easier to tackle.

1. Have some cash on hand (“Cash is king”)
Cash serves as a buffer(đệm) against(bất lợi) losses as well as allowing one to buy great companies at lower prices. Investors should also make sure to harvest losses. If money is already lost and the prospects of a company in one’s portfolio have fundamentally changed, then selling creates a capital loss deduction against taxes. This frees up funds to buy other companies that may do better in a volatile market.
Investors can seek assets that pay cash, such as dividends, for instance. Again, dividends provide some downside protection if volatility’s growl starts to sound like a bear. For example, a 5% dividend yield is also a 5% cushion against losses. Note that the dividend yield increases when stock prices fall.
Get the Latest Market Data and News with the Yahoo Finance App
One backdoor way of having a portfolio rich in cash is to invest in companies that themselves have high cash balances on their balance sheet. Businesses with cash are also able to cushion the blows from a weakening economy. Cash-rich companies are able to acquire other businesses at lower cost to capital or can use the money to invest in innovation to outpace their competition.

2. Pay attention(sự chú ý) to industry fundamentals(các yếu tố cơ bản)
One harbinger(điềm báo trước) of a recession is to pay attention to the weakest company in an industry. If weak firms begin to struggle, then it is usually an early warning sign that the entire industry is under pressure from a weakening economy.

3. Buy companies that focus on return on invested capital (ROIC)
Return on invested capital is one way to manage a business. If company management is constantly focused on managing capital for the highest return then downturns are likely advantageous for them relative to competitors(đối thủ cạnh tranh). Once the economy strengthens their performance relative to peers is likely to accelerate.

Doing all three of these things will leave investors better poised in a shaky market compared to those who don’t. And it will allow investors a chance to take advantage of the volatility rather than becomes its victim.

--Jason Voss, CFA, CFA Institute
Source: 3-tips-for-managing-money-in-a-volatile-market

1. Bạn phải nắm giữ một chút tiền trong tay.

Khi thị trường biến động mạnh là lúc bạn phải cần đến khoản này có thể giúp bạn phòng ngừa rủi ro hay gia tăng lợi nhuận. Là một tấm đệm tốt khi mà thị trường trở nên vô lý quá mức. Đó là lúc bạn sử dụng nó để mua vào các cổ phiếu với mức giá rẻ hơn nhiều so với mức giá trị thật của nó.
Giữ tiền là rất quan trọng vì thế nó được đặt vào nguyên tắc đầu tiên. Khi bạn có tiền mặt bạn có thể mua bất cứ thứ gì. Cũng giống như Buffet đã nhắc nhở với các giám đốc của mình rằng là đừng làm mất tiền nhà đầu tư. Nó là nguyên tắc số 1 và không có nguyên tắc tiếp theo cho điều này.

2. Hướng sự chú ý đến các yếu tố cơ bản của ngành công nghiệp.

Các nhân tố báo hiệu sự suy giảm của ngành sẽ tác động đến công ty mà bạn đầu tư. Nó thường cảnh báo sớm các dấu hiệu suy giảm của doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư có hiệu quả của nó.

3. Mua công ty mà tiêu điểm là sự trở lại lợi nhuận trên vốn đầu tư.

Nếu công ty có sự trở lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao. Đó cũng có thể là một yếu tố giúp bạn chọn lựa và ra quyết định đầu tư. Nó cũng liên quan đến đối thủ cạnh tranh trong ngành.
airplanemode_active